Bannerfoto - DKVILD

Velkommen til Vilde Glostrup

Vilde Glostrup byder alle udenfor! Lad græsset gro og saksen stå og vær med til at skabe plads til vild lokal natur med blomster, urter og krat og masser af sprudlende, krybende, kravlende liv.

Den vilde natur i Danmark er presset. Overalt i landet er insekterne i tilbagegang. Bier, sommerfugle og svirrefluer mangler levesteder. Det gælder også i Glostrup, som er en af de kommuner, der har færrest naturarealer i landet.

I Glostrup har vi ikke store ubebyggede arealer, vi kan udlægge til fri natur. Så vi må være kreative og tænke alle arealer med. Det gælder både de kommunale skoler og institutioner, parkerne og vejrabatterne. Det gælder Vestskoven og villahaverne samt virksomhederne og boligselskabernes arealer. Alle kan vi være med til at gøre Glostrup - og Danmark - vildere!